News

Offshore Wind in Frankrijk volop in beweging

Wednesday, January 24, 2018
Offshore Wind in Frankrijk volop in beweging

Onlangs kondigde de Franse regering aan een inhaalslag te willen maken op het gebied van offshore wind. De Nederlandse ambassade in Parijs zal daarom samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Business Support Office (NBSO) te Nantes en de branche-organisaties Holland Home of Wind Energy (HHWE), Netherlands Wind Energy Association (NWEA), IRO, Cleantech Holland en Netherlands Maritime Technology (NMT) zich actief inzetten om de belangen te behartigen van de Nederlandse offshore wind sector in Frankrijk. Daarbij brengen zij graag de Nederlandse kennis en oplossingen op het gebied van maritieme hernieuwbare energie onder de aandacht bij Franse sleutelspelers om de Frans-Nederlandse samenwerking te bevorderen.


Twee daarvoor perfect lenende netwerkevenementen komend jaar zijn:


    Klik op de hierboven genoemde links voor meer informatie over beide evenementen. 

Heeft u interesse in één of beide evenementen?
In dit stadium polst de Ambassade graag uw interesse aan één of beide evenementen en in welke vorm. Om uw interesse kenbaar te maken of mocht u nog nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Adriana Voerman, Handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Parijs per e-mail: adriana.voerman@minbuza.nl of T+33 1 40 62 33 25.


Recente ontwikkelingen Wind op Zee in Frankrijk
De Franse premier Edouard Philippe en de Franse minister voor milieu, Nicolas Hulot, hebben tijdens de ‘Assises de l’économie de la Mer’ (Congres voor maritieme spelers in Frankrijk) gehouden op 22 en 23 november jl., onder meer de intentie uitgesproken om tot een aandeel van 40% hernieuwbare energie in de consumptie van elektriciteit in 2030 te komen.

Om deze doelstelling te bereiken is de Franse overheid zich ervan bewust dat er heel snel een inhaalslag moet worden gemaakt. Besloten is de procedures te vereenvoudigen en voor de toekomstige aanbestedingen een ‘permis enveloppe’ aan te bieden. In concrete zin betekent dit dat de overheid zorg zal dragen voor de milieueffectstudies en de opiniestudies en dat de winnaar van de aanbestedingsprocedure ook onmiddellijk een envelop overhandigd krijgt met de toekenning van de vergunning. Nu duurt het meer dan tien jaar eer een project daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Met deze aangekondigde versoepeling zou de gehele cyclus minder dan 7 jaar in beslag moeten gaan nemen. Met het oog op een nog verdere vereenvoudiging zal het transport van de elektriciteit tussen de offshore wind parken en het vaste land systematisch worden toevertrouwd aan Rte, het Franse equivalent van TenneT.

Na Duinkerken, waar de competitieve dialoog nog gaande is en waar de vereenvoudigde procedure zal worden toegepast, wil de regering begin 2018 starten met de pealabele studies voor de toekomstige aanbestedingen op drijvende windturbine parken in Noord en Zuid Bretagne alsook in de Middellandse Zee. Daarnaast zal worden begonnen aan de milieueffectstudies en het opstarten van het opiniedebat vooruitlopend op de komende aanbeseding van het offshore windproject ter hoogte van Oleron. De Franse milieuminister Nicolas Hulot wil grote haast maken met de ecologische transitie en ieder jaar omvangrijke aanbestedingen lanceren voor nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare maritieme energie.

Ter gelegenheid van de ‘Assises de l ‘Economic de la Mer’ heeft EDF Energies Nouvelles, één van de winnaars van de eerste in 2011 gelanceerde offshore windtenders, aangegeven medio 2018 te kunnen starten met de realisering van een eerste offshore windpark ter hoogte van Fécamp (Seine-Maritime).HHWE

Contact

Navigation

E-newsletter

Holland Home of Wind Energy (HHWE) is an independent export association, representing the interests of the Dutch wind energy companies and knowledge institutes across the globe

+31 (0) 6 51 24 90 79

+31 (0) 6 46 36 38 54

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest HHWE news and our agenda and activities

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Captcha Image
Captcha Image
Captcha Image
Captcha Image
Captcha Image
Captcha Image
Captcha Image