Disclaimer HHWE (Holland Home of Wind Energy)
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van HHWE (Holland Home of Wind Energy) zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan HHWE (Holland Home of Wind Energy) geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan  vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt HHWE (Holland Home of Wind Energy) u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst HHWE (Holland Home of Wind Energy) u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).