De kansen in de offshore windindustrie worden ons op een dienblad aangereikt
Monday, November 13, 2023

Nederland heeft in de loop der jaren een goede internationale reputatie opgebouwd in de windsector. Met de grote nationale en internationale ambities liggen er mooie kansen voor Nederlandse bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze kunnen zorgen voor innovaties en investeringen die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen in de energietransitie. Arjen Schutten van Holland Home of Wind Energy (HHWE) en Stephan Rutten van startup Lobster Robotics delen hun inzichten in de kansen op de Ierse markt en hoe de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) daarbij helpt.

Verschillende programma’s vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen Nederlandse bedrijven helpen bij het realiseren van hun internationale ambities door de bedrijven goed te positioneren op internationale markten. Eén van deze programma’s is het Partners for International Business (PIB) programma. In dit programma kan een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met behulp van de overheid een meerjarig actieplan ontwikkelen. Zo ook het recent ondertekende PIB Offshore Wind Ireland.

Lees hier het volledige artikel: De kansen in de offshore windindustrie worden ons op een dienblad aangereikt | Windenergie Nieuws (windenergie-nieuws.nl)