Nederlandse offshore wind bedrijven bundelen krachten aan de Amerikaanse Oostkust
Tuesday, November 27, 2018

Vijf windturbines met een totaal vermogen van 30 megawatt. Dat is op dit moment de totale capaciteit van windenergie op zee in de Verenigde Staten. Het zal niet lang duren voor hier verandering in komt. De komende jaren komt daar volgens de huidige plannen al ruim 25 gigawatt bij in de vorm van grote windparken aan de Amerikaanse Oostkust. De staat Massachusetts neemt de koppositie in.

Dat nu ook de VS inzet op wind op zee is niet alleen goed nieuws voor de wereldwijde CO2-uitstoot, het is ook goed nieuws voor Nederlandse ondernemers. Door een onervaren en onderontwikkelde lokale maritieme- en offshore sector, wordt er voor de ontwikkeling van Amerikaanse ‘offshore wind farms’ al snel naar Europa gekeken. Nederlandsen bedrijven die een track record hebben opgebouwd in Europa, kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. In ‘the land of opportunity’ is ook in dit geval aan economische kansen geen gebrek, maar de weg naar succes is onzeker en complex. Zo moeten lokale partnerships worden opgebouwd en is de wet- en regelgeving ingewikkeld en bovendien verschillend per staat.

Alle reden voor InnovationQuarter, Holland Home of Wind Energy, Netherlands Wind Energy Association en IRO om de handen in één te slaan en ondersteuning te bieden aan de Nederlandse sector. Hun missie: het collectief promoten van de Nederlandse sector in de VS, het opbouwen van een publiek-privaat netwerk en het versterken van samenwerking in de Nederlandse toeleveranciersketen.

In oktober vond een eerste gezamenlijke activiteit plaats in de VS. Veertien Nederlandse bedrijven namen deel aan de AWEA-conference in Washington en een tweedaags netwerkprogramma in Boston-Massachusetts. Hoogtepunten tijdens het bezoek zijn ontmoetingen met belangrijke publieke stakeholders, havenautoriteiten en grote ontwikkelaars als Shell Wind Energy en Ørsted.

Doe mee: meerjarig ‘Partners in International Business’ programma Oostkust VS
De Amerikaanse markt voor offshore wind zal zich de komende jaren in snel tempo ontwikkelen. Gelooft u ook dat Nederlandse bedrijven hier als cluster op in moeten spelen? Wilt u aanhaken op een breder publiek-privaat netwerk? Bent u gebaat bij ondersteuning van het Nederlands buitenlandnetwerk?

Neemt u dan contact op met Tim Franken (InnovationQuarter) of Arjen Schutten (Holland Home of Wind Energy). Zij vormen een consortium van toegewijde Nederlandse bedrijven die meerjarig de krachten willen bundelen. Dat doen zij in het kader van de regeling Partners for International Business (PIB). Via deelname aan een PIB wordt u geholpen met promotie en matchmaking; kennisuitwisseling en netwerken; en economische diplomatie. Hierin zal het consortium intensief worden ondersteund door een ervaren lokale liaison officer.

Activiteiten die voor 2019 al op de planning staan zijn de IPF19 in New York (8-11 april) en de AWEA Offshore WINDPOWER Conference 2019 in Boston (22-23 okt).